Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten afgesloten met Zeester Vakanties en zijn een onverbrekelijk deel van de reisovereenkomst.

1. Betalingsmodaliteiten:

Om uw boeking te bevestigen, vragen wij u om het huurbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de reservering te storten op onze rekening met vermelding van uw boekingsnummer.

Onze Bankgegevens zijn als volgt:

Zeester Vakantie Services – Rek.Nr. 738-5128000-20 IBAN: BE28 7385 1280 0020 BIC: KREDBEBB

Bij boeking ≥ 8 dagen voor afreis:

U betaalt 100 % van de totale reissom na ontvangst van de reservatiebevestiging.

Boeking ≤ 7 dagen voor afreis:

De boekingen worden geaccepteerd mits kredietkaartgarantie. Indien u niet over een

kredietkaart beschikt, vragen wij een geldig stortingsbewijs per e-mail.

Bij de last minute boekingen worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd.

2. Annuleren van uw boeking

De annuleringsvoorwaarden worden strikt nageleefd. Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u schriftelijk of telefonisch (tijdens de kantooruren) contact op te nemen met Zeester Vakanties.

Bij reservatie met standaardprijs is het mogelijk om tot 8 dagen voor aankomst kosteloos te annuleren. Bij annulering vanaf de 7de dag vóór aankomst of ingeval van no-show is de klant 100% van de totale reissom verschuldigd.

Bij het annuleren na het rechtstreeks boeken van een promo non-refundable ongeacht de termijn voor aankomst, is de klant 100% van de totale reissom verschuldigd en is het niet mogelijk de reservering te verplaatsen.

3. Wijzigen van uw boeking

Na het opmaken van de bevestigingsfactuur kan u tot 7 dagen voor aankomst essentiële wijzigingen, (zoals data, accommodatie) in uw reservatie doorvoeren voor zover die nog mogelijk zijn. Hiervoor worden er 15,00 euro dossierkosten aangerekend. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of een goedkoper accommodatietype, blijft u de volledige huursom verschuldigd. Is de wijziging een annulering, dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

4. Annulering door Zeester Vakanties

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan Zeester Vakanties de reservatie

opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie niet geschikt is voor verhuur, bijvoorbeeld door wateroverlast, brand, e.d..

Dit geldt ook als de reservatie niet plaats kan vinden door bijvoorbeeld de plotselinge verkoop van de accommodatie of bij een dubbel geplaatste reservatie.

Zeester Vakanties biedt u in dit geval een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom of wij betalen u de volledige reissom terug. Zeester Vakanties kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diensten die u zelf had gereserveerd (bv. vliegtuigtickets, autohuur, busreis e.d.)

5. Prijs

De prijzen op onze website, www.zeester.com, kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking, rekeninghoudend met het feit dat een aantal elementen in de prijs zijn opgenomen die op een periodieke basis herzien worden, zoals (maar niet beperkt tot) de energiekosten. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs. De prijs op de reservatiebevestiging is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de reservatiebevestiging door Zeester Vakanties is verzonden.

6. Huur

Aankomst- en vertrektijden dienen strikt in acht genomen te worden. Indien u niet tijdig kunt aankomen is het noodzakelijk ons hiervan telefonisch op de hoogte te brengen, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen voor de aankomst.

7. Kortingen

De beste prijs vindt u steeds op www.zeester.com/promo. Voorwaarden:

– kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen of acties;

– kortingen kunnen nooit met terugwerkende kracht toegekend worden;

– kortingen kunnen ten allen tijde door Zeester Vakanties herzien worden.

8. Aansprakelijkheid

Zeester Vakanties is niet aansprakelijk voor:

– mondeling of telefonisch verstrekte informatie;

– diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of als gevolg van een verblijf bij Zeester Vakanties.

– lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen, goederen of dieren tijdens of als gevolg van een verblijf bij Zeester Vakanties.

– technische storingen en/of de tijdelijke niet-beschikbaarheid van één of meerdere van de aangeboden faciliteiten;

– niet beschikbaarheid van onze verblijfsplaatsen door overmacht

9. Klachten of betwistingen

Ondanks alle zorgen van Zeester Vakanties kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de verantwoordelijke op te nemen, teneinde de verantwoordelijke in de gelegenheid te stellen de klacht zo snel mogelijk op te lossen.